Ascendens.rs

 


Slobodan Porčić

Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju ASCENDENS osnovana je od strane višeg fizioterapeuta Slobodana Porčića.

Bogato iskustvo je stekao tokom 15 godina rada sa pacijentima u Vojnomedicinskoj akademiji.

Pored kliničke prakse bavio se i rehabilitacijom pacijenata u kućnim uslovima.

Prilikom dugogodišnjeg kliničkog rada susretao se sa širokim spektrom bolesti i različitim stanjima pacijenata svih životnih dobi. Svoje znanje je kontinuirano unapredjivao, pohađanjem različitih kurseva i seminara koji su usko vezani za različite oblasti struke, čime je između ostalog stekao i zvanje McKENZIE TERAPEUTA.

 

 

Ascendens - Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Učestvovao je na Univerzijadi (2009) u Beogradu, kao deo medicinskog tima VMA, zadužen za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju sportista.

Prisustvovao je brojnim kongresima iz stručnih oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, kao slušalac, ali i kao učesnik-predavač.


Godine 2010. na Međunarodnom kongresu nefrologa, imao je zapaženo učešće, kao prvi i jedini fizioterapeut medju lekarima, i to sa radom „Efekti kineziterapije kod pacijenata na hemodijalizi“.

Ascendens - Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju ASCENDENS na čelu sa višim fizioterapeutom Slobodanom Porčićem i njegovim stručnim saradnicima vam nudi svoje dugogodišnje iskustvo u primeni velikog broja različitih pristupa lečenju koristeći širok spektar fizikalnih agenasa, kineziterapiju, McKenzi pristup terapije kičmenog stuba, kinezitejping, različite tehnike masaže, kao i kućnu rehabilitaciju.

Poseban akcenat bi smo stavili na individualni pristup. Prvim pregledom specijalizovanim testovima i posebnim fizioterapeutskim metodama utvrđujemo koji je izbor i redosled terapija najefikasniji za Vas.