Ascendens.rs

McKenzie

Ascendens - Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

McKenzie koncept podrazumeva dijagnostičke i terapijske tehnike koje se koriste kod mehanički funkcionalnih smetnji vratne, grudne i slabinske kičme.


McKenzie koncept se razlikuje od drugih metoda i ima za cilj

SAMOLEČENJE, gde se prvim pregledom i tretmanom određenim položajima i pokretima može uticati na smanjenje, pa čak i gubitak simptoma.

 

Naravno,za to je potrebna

REDOVNA, PRAVILNA i SVAKODNEVNA primena samotretmana.

 

NEZAVISNOST od terapeuta i od odlazaka u medicinske ustanove je bitan faktor uštede vremena i novca.

 

VREME potrebno za izvođene jednog samotretmana je svega nekoliko minuta!!! McKenzie metod treba shvatiti kao spoj manuelnog tretmana i aktivnog učešća  po predhodno primljenim uputstvima McKenzie terapeuta o načinu sprovođenja samotretmana.


Ovaj metod za cilj ima smanjenje ili potpuno uklanjanje tegoba i bolova kao i povecanje pokretljivosti kičmenog stuba.